Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Jaké máme protipožární systémy

Jedním z největších a nejčastějších nehod prakticky každého domu je požár. Ten může vzniknout mnoha nejrůznějšími způsoby, z nichž některé, jako například vadu elektroinstalace, nelze plně předvídat. Je tedy logické, že budou podniknuty kroky, aby se toto riziko co nejvíce snížilo.

požár může vzniknout kdekoliv

To platí zvláště u veřejně přístupných budov, kde jsou dokonce některé protipožární systémy https://www.technologie-budov.cz/protipozarni-systemy/ požadovány zákonem. Ovšem i v soukromých rezidencích se bezesporu vyplatí. V první řadě jsou to hasicí přístroje. Jejich počet by měl odpovídat velikosti a rozloze domu a musí být rozmístěny tak, aby byl vždy alespoň jeden v blízkosti. Samozřejmostí je jejich pravidelná odborná kontrola, která potvrdí, že jsou v provozuschopném stavu.

Dále je to snadná a vždy přístupná úniková cesta. Mělo by se jednat o dveře dostatečně široké, které nebudou, zvláště ve veřejných budovách, nikdy zamčené. Přístup k nim by měl být snadný a nesmí vyžadovat výtah. V případě požáru je totiž pravděpodobné, že oheň poškodí elektrické vedení, což výtahy vyřadí z provozu.

hasiči bojující s ohněm

Pokud se chceme cítit ještě bezpečněji, můžeme investovat i do stropních hasicích přístrojů. Ty se automaticky sepnou při detekci kouře a spustí proud vody. Je pochopitelné, že toto zařízení se nehodí do domácnosti kuřáků. Také při vaření může ve vzácných případech dojít k nechtěnému spuštění. Také z tohoto důvodu nejsou příliš oblíbené.

V neposlední řadě zde pak máme automatické hlásiče. Jedná se o přístroje, které při detekci požáru vyšlou signál do nejbližší hasičské stanice. Požárníci tak mohou dorazit mnohem dříve a s ohněm se tak i snadněji vypořádat.

Samozřejmě ne všechny tyto metody se hodí pro každého. Avšak z bezpečnostních důvodů by měl alespoň jednu vybrat každý z nás. V případě, že vypukne požár, totiž už bud pozdě naříkat. A věřte, že se to může stát i tomu nejlepšímu z nás. Rozhodně se tedy vyplatí investovat trochu peněz do prevence. Může vám to totiž zachránit majetek.