Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Zdražovat se začalo kvůli válečnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Jelikož prý Rusko napadlo Ukrajinu jako první postavili jsme se na stranu ukrajinského obyvatelstva. A snažíme se jim pomoct. Zajistit bydlení a základní potřeby k životu […]

Zajímáte se o politiku? Protože politické dění je v poslední době velmi rozšířené. A to hlavně kvůli tomu, jaká je válka na Ukrajině. Myslím si, že Rusko je opravdu hrozná velmoci, které je potřeba nějak dopomoci […]