Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Jarní úklid zvládnete i během jediného dne – Na co se zaměřit a kde vlastně začít?


Dá se zvládnout jarní úklid pÅ™ed Velikonocemi bÄ›hem jednoho dne? Pokud nestíháte, urÄitÄ› se nemusíte obávat, že byste se letos nestihli na svátky pÅ™ipravit. 

Jarní úklid zvládnete i bÄ›hem jediného dne – Na co se zaměřit a kde vlastnÄ› zaÄít? 

MÄ›la jste v plánu, že jarní úklid udÄ›láte řádnÄ› a z gruntu, že si na to vyhradíte nÄ›kolik dní, aby vÅ¡echno bylo perfektní? Ale plány ztroskotali, Velikonoce se blíží a vy nevíte, kde zaÄít? Máte doma plno práce a na úklid už tolik Äasu nezbývá? I když máte tÅ™eba jen jediný den, jediné dopoledne, můžete zvládnout vÅ¡echno. Můžete hezky uklidit byt a pÅ™ipravit i menší výzdobu. Možná vÅ¡echno nebude zcela dokonalé, ale na tom pÅ™ece nesejde. HlavnÄ›, že se doma budete cítit lépe. 

houba na mytí

Co musíte zvládnout? 

Jsou hospodyňky, které chtÄ›jí mít domácnost dokonalou, snaží se tedy uklízet průběžnÄ›, soustÅ™edí se na velké úklidy pravidelnÄ›, ale popravdÄ›, která žena na to dnes má Äas? ZvláštÄ›, když je tÅ™eba chodit do práce, obstarávat chod domácnosti, starat se o dÄ›ti. Na úklid tolik Äasu nemusí zbývat, což ale nemusí pÅ™edstavovat závažný problém. V hlavÄ› si srovnejte, co je tÅ™eba doma udÄ›lat, aby u vás svátky jara mohly vypuknout naplno. UrÄitÄ› nemusíte stihnout vÅ¡echno, co bylo v plánu, úklid skříní a třídÄ›ní vÄ›cí si pÅ™ece můžete nechat na pozdÄ›ji, až na to bude více Äasu. I když se říká, že s jarním úklidem neuklízíme jen byt, ale vytváříme si i pro sebe vÄ›tší pohodu a to tím, že Äistíte skuteÄnÄ› vÅ¡echno, vy to tÅ™eba ke Å¡tÄ›stí nepotÅ™ebujete. A základní úklid opravdu lze zvládnout bÄ›hem dne. 

pomůcky na úklid

Čím zaÄít? 

Systém, to je to, co vám pomůže. Každý ví nejlépe sám, co je tÅ™eba doma udÄ›lat, aby bylo prostÅ™edí příjemné a Äisté. Opravdu se zaměřte jen na to nejdůležitÄ›jší, hlavnÄ› se zbavte zimní výzdoby, tu je potÅ™eba vymÄ›nit za jarní. UrÄitÄ› otÅ™ete prach, setÅ™ete poliÄky, umyjte podlahy, zaÄnÄ›te pokoji a pak se vrhnÄ›te na kuchyni a nakonec na koupelnu a toaletu. Postupujte systémem každá místnost zvlášť a zaÄnÄ›te odshora. Když se zaměříte na každou místnost, na kterou si vyhradíte půl hodinky, jistÄ› zvládnete úklid bÄ›hem dne dokonÄit a budete spokojení vÅ¡ichni doma. Tedy pokud nemáte zámek.