Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Jsem ráda, že jsem ženou. Ovšem ale tohle si nemyslel můj otec, když jsem se narodila. Byla jsem mých rodičů úplně prvorozené dítě. Můj otec si hodně přál hodně syna. A taky bylo tom úplně přesvědčený, […]

My ženy to nemáme v životě lehké. Protože opravdu je mnoho věcí, které mi ženy musíme zvládat. Tak třeba hlavně například v první řadě je to péče o děti. Protože úplně každý člověk, hlavně muži, si […]