Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Hitem posledních let jsou nízkoenergetické domy Enerdomy, které jsou vybaveny moderními technologiemi. Většinou jde o tepelné čerpadlo a solární panely. Díky tomu můžete na nákladech za povoz domu ušetřit desítky tisíc korun ročně. I současná platná […]

Zdraví škodlivá práce Zaměstnání je spousta druhů, přičemž některé by mohli z dlouhodobého hlediska našemu zdraví škodit, a proto musíme používat všechny předepsané ochranné pomůcky a být velmi rozvážní. Samozřejmě máme i povolání s označením riziková, […]

Také si myslíte, že být online je opravdu skvÄ›lé, že když jste offline, že pÅ™ijdete o nÄ›co velice důležitého? Mnoho lidí si tohle myslí. Nevím jak vy, ale podle mého názoru je tohle úplná blbost, protože když […]

V dneÅ¡ní dobÄ› se jen málokde setkáme s tím, že by pÅ™ed krásným a moderním domem byl obyÄejný asfalt. K modernímu domu je potÅ™eba nÄ›co více, nÄ›co, co perfektnÄ› doplní jeho vzhled. SkvÄ›lým Å™eÅ¡ením může být […]

Jedním z největších a nejčastějších nehod prakticky každého domu je požár. Ten může vzniknout mnoha nejrůznějšími způsoby, z nichž některé, jako například vadu elektroinstalace, nelze plně předvídat. Je tedy logické, že budou podniknuty kroky, aby se […]