Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Globální problémy ve společnosti

Co se týče problémů naší společnosti je jich opravdu hodně. Týkají se nás všech. Našeho celého společenství na planetě zemi. Je důležité abychom to nebrali na lehkou váhu. A aby se o globálních problémech hodně mluvilo. Nejen v novinách, ale také v televizi. Co sužuje naší společnost je obrovské znečištění půdy. Už se dávno neobdělává tak jako kdysi. Půda se vždy nechávala odpočinout, aby byla další rok plná živin. Za další co ničí naší společnost jsou války a konflikty mezi jednotlivými státy. Také je problém, že skoro všechny přírodní zdroje jsou vyčerpány. Podívejme se kupříkladu na ropu. Ropa je z 99 úplně vytěžená. A musí se řešit co s tím. Jaké palivo se bude používat v budoucnosti? A s tímhle vším souvisí i ekonomické problémy. Podívejme se na dnešní spory s Ruskem a Českou republikou. Díky sporům k nám neproudí žádný plyn.

půda

A nebo za několiksetkrát vyšší cenu. A s tím souvisí i šíleně vysoká inflace. Vše se díky tomu zvedlo několikrát. Mzdy, ale bohužel pořád zůstávají stejné. A my všichni potom máme problémy s placením. Také obrovská těžba a kácení stromů nejen v rovníkové oblasti. Ale také ničení pralesů. A poté na to navazující vymírání zvířat. A rozpad našeho celého ekosystému. Za další problém považuji stále větší díry v atmosféře. A větší a větší znečištění všude okolo nás. Jak jízdou auty nebo letadly. A neustálou těžbou nerostných surovin. Dokud není vyčerpáno úplně vše. Po nás potopa se říká.

rostlina

Vše souvisí se vším. A ano dotýká se to i naší společnosti. Skleníkový efekt je stále větší a rozšiřuje se. A má za následek změny klimatu. A to i u nás se zvyšují teplotní rekordy a sucho je extrémní. Srážek už není tolik a dešťová voda nemá kam odtékat. Hladina spodních vod klesá a dochází tím k úplnému vymizení zásob. Také hladomor a negramotnost populace je problém. Negramotných je více než gramotných. A také stárnutí naší společnosti v důsledku nízkého počtu narozených dětí. Je důležité s tím něco dělat. A to co nejdříve dát vše do pořádku.