Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Problémy v dnešní společnosti

Problémy v naší společnosti se začaly kupit. Jako největší problém považuji přemíru odpadu. Je těžké s nimi nakládat a místa neustále ubývá. Je už dávno nemyslitelné aby se odpadky skladovaly na dně moří a oceánů. Nebo aby neustále vznikaly další a další černé skládky. Příroda kvůli tomu trpí. A je třeba s tím něco udělat. nesmíme na nic čekat. Je potřeba zasáhnout hned. Jedním z možných řešení je regulace odpadu. A také musíme začít omezovat výrobu plastu. Jedním z řešení je plastové obaly nekupovat. Můžeme se začít zase vracet k papírovým nebo skleněným obalům.

zemní práce

Další možností jak omezit přemíru odpadů ve společnosti je přestat plýtvat. A to jak potravinami tak i stálé kupování nejnovějších produktů. Jsme zvyklí pomalu každý rok měnit spotřebiče a mobilní telefony. A také potraviny by jsme měli kupovat jen ty, které opravdu spotřebujeme. Používat látkové tašky. A vyměnit je za ty plastové. To samé platí i u používání igelitových sáčků. Můžeme si také doma vyrobit vlastní kompost. Nemusíme tím pádem vyhazovat žádné zbytky rostlinného původu. Největší procento odpadu je ze stavebních a demoličních prací. Činí to až šedesát procent veškerého odpadu.

zemědělství

Z výroby je odpadu kolem devíti procent a na domácnosti zbývá šest procent. Evropská unie se díky nově stanoveným směrnicím snaží s problémem bojovat. Do roku 2020 musela každá země EU recyklovat až polovinu svého komunálního odpadu. A také musí být recyklováno až sedmdesát procent stavebního a demoličního odpadu. Problém naší společnosti přemíra odpadu ovlivňuje naši přírodu. Ale jelikož jsme s přírodou spojeni i naše zdraví se zhoršuje. Do naší atmosféry putují metanové a jiné jedovaté plyny. Ty pak znečišťují naše vody, rostliny pěstované na naší půdě. A ryby v mořích pojídají chemické látky. A my si ty ryby kupujeme a konzumujeme. A jsme zase v začarovaném kruhu. Začít musí každý sám u sebe.