Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Srdce jako dekorativní předmět

Pietní dekorace

Když z tohoto světa odejde milovaná bytost, je to vždy bolestná rána pro každého, kdo ji měl rád, kdo ji miloval, a s níž byl vždy den veselejší a zábavnější. Jen si vzpomeňte, kolik významných herců, zpěváků, režisérů a dalších umělců už tu není mezi námi, a nám nezbývá nic jiného, než se s touto událostí smířit. Na památku těmto lidem recitujeme verše a přednášíme vlastní projevy a také jim přinášíme na místa posledního spočinutí jejich těla dekorativní předměty.

srdce z kamene

Zpravidla to bývají kromě pietních věnců také hořící svíčky, ale to není vše, můžeme jejich význam navýšit i dekorativním srdcem z cementu, z proutí, ze slámy, z juty nebo z kůry.

Srdce Lepaso vždy symbolizuje náš vztah k dotyčnému člověku, a je to mimo jiné i výraz vnitřního cítění lidské nesmrtelné duše, která si dobře pamatuje všechny aspekty prožitého života, aby na ně navázala v příští inkarnaci. Srdce má tedy význam nejen estetický, ale značný význam duchovní.

Srdce, to je také láska a všechny její projevy soucitu, sounáležitosti, tolerance a respektu k milované osobnosti, kdo se odhodlá položit srdce na hrobovou desku nebo v její blízkosti, obvykle myslí vážně svůj zármutek a roztrpčení z toho, že už nemáme před sebou toho, koho jsme tolik milovali.

dvě srdce

Srdce můžete využít i jinak

Srdce je nejen symbolem piety, ale také symbolem života, jeho nekonečných proměn a forem. To znamená, že jej můžeme mít umístěné i za domem nebo za chatou jako zahradní dekoraci k okrasným skalničkám a dalším kvetoucím rostlinám. Srdce zhotovené z betonu může být umístěno v blízkosti altánu či pergoly, můžete jej položit do trávy k zahradnímu chodníčku, může být v blízkosti vchodové branky či vjezdu do garáže.

Srdcem zkrátka nemůžete nic pokazit, ani co se týče pietního symbolu, ani symbolem radosti, tvůrčí energie a laskavého a srdečného přístupu k životu a k ostatním živým bytostem, tedy lidem, zvířatům i rostlinám.