Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Energetický štítek již pro každou budovu


Již není žádnou novinkou, že v naší republice je ze zákona povinný energetický Å¡títek, který slouží pro lepší orientaci samotného majitele stavby, ale pÅ™irozenÄ› také jednotlivých úřadů, se kterými pÅ™i stavbÄ› nebo renovaci jakékoliv nemovitosti musíte komunikovat. NÄ›kdy je takováto komunikace dosti obtížná a zdlouhavá a také mnohé náležitosti, vÄetnÄ› dokumentace, není snadné zajistit. Energetický Å¡títek je dle Äeské státní normy povinný, proto si ho co nejdříve zaÅ™iÄte, pokud jste právÄ› dostavÄ›li nÄ›jakou tu nemovitost, nebo jste provedli úpravu, kterou je tÅ™eba oznámit.

S námi se již nebudete strachovat, že není vše v pořádku

Energetický Å¡títek je povinností, a proto může nÄ›komu pÅ™idÄ›lat zbyteÄné starosti. My se o vÅ¡e postaráme za vás. Zajistíme vám vÅ¡echny potÅ™ebné podklady a informace a také si na naÅ¡em webu můžete prohlédnout ceník za jednotlivé jednotky bytu, nebo také za ploÅ¡nou výmÄ›ru domu. NaÅ¡e služby a pomoc se budou hodit každému, kdo již dostavÄ›l, a potÅ™ebuje jen doladit poslední náležitosti a detaily.

Category Nezařazené