Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Instalatéři vyjíždí i o půlnoci

Udržovat v nočních hodinách pracovní pohotovost není nic příjemného, ovšem k lidskému životu to patří. Týká se to jak nepřetržitých provozů, jako jsou například hutě a ocelárny, kde musí tavba oceli probíhat bez přerušení, tak i nemocnic a lékařské záchranné služby. Noční pohotovost mají na starosti i hasiči a policie, ale to není vše. K seznamu nepřetržitých služeb veřejnosti si připočítejte i instalatéry.

instalatérské rozvody

Havarijní služba voda Ostrava je k dispozici v úplně stejných časech, jako hasiči, policie i zdravotnická záchranná služba. Můžete tedy instalatéry probudit třeba dvě hodiny po půlnoci. Buďte ale soudní a nevolejte jim jen tak, bezdůvodně, jak se občas nejapně bavili někteří hlupáci za socialismu, kdy vytáčeli neznámá telefonní čísla z anonymní telefonní budky. Uvědomte si, že instalatér je velmi záslužná profese, a že se havárie může přihodit jednou i vám. A v tu chvíli jistě nebudete mít náladu na humor. Kdy tedy volat instalatéry třeba v sobotu o půlnoci?

instalatéři při práci

Unikající plyn – nestává se to tak často, ale kdybyste na noční procházce třeba při venčení psa někde ucítili zápach plynu, a ten je charakteristický a s ničím jej nelze zaměnit, ihned volejte havarijní službu bez ohledu na denní či noční dobu. Exploze plynového potrubí je smrtonosná zbraň a k tomu není co dodávat. Uniká-li vám plyn i v domě nebo v bytě, nečekejte do rána a volejte i v tomto případě okamžitě.

Zanesený odpad u toalety – tam, kde se pohybují malé děti a hůře pohybliví senioři, rovněž nečekejte do rána a nezdráhejte se požádat o pomoc. Výjimkou jsou samozřejmě situace, kdy máte v domě záchody dva, a ten druhý je v pořádku.

Topení – každá závada topného okruhu, jako je porucha kotle či prasklý radiátor nebo únik vody z topení v podlaze, je rovněž důvodem pro přivolání pomoci. Jestliže topení vypoví službu v mrazivém počasí, může to mít neblahé následky na vašem zdraví, zdraví vašich dětí, domácích zvířat i rostlin.

5/5 - (2 votes)