Tukar

Snad všechno, co souvisí s lidským životem, musí být náležitě financováno. A proto je třeba mít finanční zajištění. Ovšem mnozí ho bohužel postrádají.

Být online


Také si myslíte, že být online je opravdu skvÄ›lé, že když jste offline, že pÅ™ijdete o nÄ›co velice důležitého? Mnoho lidí si tohle myslí. Nevím jak vy, ale podle mého názoru je tohle úplná blbost, protože když lidé jednoduÅ¡e nechtÄ›jí být online, tak jsou logicky potom offline. Jenomže dneÅ¡ní svÄ›t mi pÅ™ijde takový hodnÄ› hektický. A takový hodnÄ› živý, vÅ¡ak každý ÄlovÄ›k chce být online. Já se tomu ale nedivím. Na jednu stranu chápu lidi, že stále chtÄ›jí být moderní a chtÄ›jí vÅ¡echno vÄ›dÄ›t. DneÅ¡ní svÄ›t chce být stále v obraze, a tak já se tomu ani nedivím, když mi tÅ™eba můj bratr Å™ekl, že by také chtÄ›l být stále online, ale nejde to, tak jsem se úplnÄ› zhrozila. ProÄ by chtÄ›l být stále nÄ›kdo online?

I hodinky jsou Äasto online.

Podle mého názoru je tohle docela blbost, protože vemte si, kdyby lidé stále byli jenom online, tak by to potom dopadlo tak, že svÄ›t by byl asi pÅ™eonlajnovaný. Anebo co si o tom myslíte vy? Dokonce i můj malý syn, kterému je sedm let, tak říkal, že když je online, že je mu dobÅ™e, že on si prý online píše s přáteli. Já na jednu stranu chápu, že mnoho lidí v dneÅ¡ní dobÄ› je online, hlavnÄ› ta mladá generace, která chce být stále online, aby si mohli psát. Podle mého názoru je tohle prima. Na druhou stranu tohle ale může také znamenat nÄ›co hodnÄ› závažného, že lidé budou závislí na poÄítaÄi anebo na mobilním telefonu anebo na tom, že budou mít přátelství online.

V dnešní době chce být každý online.

Dokonce už i lásku můžete sehnat online, a to na různých seznamkách a podobnÄ›. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když také budete dbát na to, abyste mÄ›li také reálný život a abyste nebyli stále jenom online. Když jste online, tak vás to také může potom mrzet, protože ztratíte zájem o to, abyste byli tÅ™eba v reálném životÄ› se svými partnery. Nebo v reálném životÄ› se svými kamarády. Proto si dejte vždycky takové pÅ™edsevzetí, že budete nÄ›jaký Äas trávit online na poÄítaÄi anebo také budete reálnÄ› s přáteli, protože reálné styky vám nenahradí vůbec nic, a to ani být online.